Doorgaan naar artikel

Bezorgservice

Naast de mogelijkheid om jouw meubels af te halen, kun je jouw meubels ook thuis laten bezorgen. Wij bezorgen door heel Nederland, maar tot onze spijt bezorgen wij niet op de Waddeneilanden en buiten Nederland.


Ophalen en retourneren van producte

Het ophalen van producten is gratis wanneer je naar het magazijn in Zwijndrecht komt. Wanneer een product 'op voorraad' staat, is het enkel mogelijk dit product meteen op te halen in het magazijn in Zwijndrecht. Wanneer je een dag van tevoren belt, zorgen wij dat de producten voor je klaarstaan. Indien je niet belt, kunnen wij niet garanderen dat er producten klaarstaan, of dat je de producten meteen kunt meenemen. Op afspraak kun je het product ook ophalen in Rotterdam of Spijkenisse, neem hiervoor even contact op met de klantenservice. Het retourneren van producten is ook gratis indien je het zelf komt retourneren bij ons magazijn in Zwijndrecht of één van onze showrooms. Het is ook mogelijk om een pakket of meubel door ons te laten ophalen, hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht van 49,95.

Bezorgservice

Wanneer de bestelling is geplaatst, nemen wij telefonisch contact met je op voor het maken van een bezorgafspraak. Wanneer deze afspraak is gemaakt en bevestigd dan is het niet mogelijk om deze kosteloos te annuleren of te wijzigen. Wij zijn genoodzaakt een bedrag van € 75,- in rekening te brengen, omdat onze logistieke partners handelingskosten bij ons in rekening brengen.
 

Levertijd 

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, dat wil in het geval van Marka Wonen zeggen: twee weken, mits het product op voorraad is. In andere gevallen zal de levertijd vermeld worden bij het product. De levertijd varieert van 2 tot 4 weken, tot 10 tot 12 weken. In de genoemde levertijd ontvangen wij de bestelling van de leverancier. De bestelling kan hierna opgehaald worden of tegen betaling geleverd worden.

2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden of schadevergoeding te verlangen. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.  

4. Bij een overeenkomst met een consument is de ondernemer gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend. Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd.

5. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van toepassing.

6. Bij overschrijding van de levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de klant in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft. Slechts in dat geval is de klant gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst te ontbinden. Indien de klant de artikelen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Marka Wonen is in dat geval gerechtigd de artikelen aan een derde te verkopen. De klant betaalt in dat geval kosten voor het annuleren van de order. 

Bezorgen

1. Wij leveren standaard tot over de drempel bij de voordeur. Woon je in een appartement dan zullen onze bezorgers, als extra service, de producten leveren tot en met de vierde verdieping via de trap. Wel is het jouw verantwoordelijkheid dat de meubels via de trap passen. Indien wij de meubels niet via de trap kunnen leveren, laten wij de meubels op de begane grond van het appartement achter en is het jouw verantwoordelijkheid om de meubels naar boven te brengen. Is er een lift aanwezig in het gebouw, zullen wij natuurlijk altijd de voorkeur geven aan het nemen van de lift. Hierbij leveren wij op alle verdiepingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is berokkend in een woning.

2. Wij leveren enkel bij de voordeur van een woning en dus niet binnen op de eerste of tweede verdieping ín een woning.

3. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer meubels niet door de voordeur naar binnen kunnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de muren, vloeren en dergelijke. Wij doen uiteraard voorzichting en blijven verantwoordelijk voor schade aan de meubels zelf. Bij het niet naar binnen passen van de meubels, brengen wij de bezorgkosten van € 49,95 alsnog in rekening.

4. Bij het bezorgen van de meubels is er (enkel) de mogelijkheid dat wij een iDeal link versturen, zodat je veilig via de webshop kunt betalen. Zo hoef je zelf niet aanwezig te zijn tijdens de bezorging, maar kun je wel op afstand betalen. 

5. Wil je jouw producten pas bij levering betalen, dan is dit mogelijk voor een meerprijs van € 15,- rembourskosten. Dit kan alleen contant.

6. Mocht je gebruik willen maken van bezorging, dan betaal je de vaste lage kosten van €29,95.

7. We bezorgen van maandag tot en met zondag. Er wordt ongeveer 30 minuten voor aankomst gebeld.

8. Treft de bezorger niemand thuis aan dan wordt er een nieuwe bezorgafspraak gemaakt en zijn wij helaas genoodzaakt om extra bezorgkosten in rekening te brengen.